Finland Archives - Page 2 of 3 - Earth Charter

Earth Charter youth network wants to expand in Europe!

An example of an European Earth Charter effort:


In March 2011 the Earth Charter International along with the Earth Charter Youth Team organizes a one-day online conference to inform the European youth organizations and individual activists on the Earth Charter and its usefulness as an educational instrument when building a more just, sustainable and peaceful world.

So far some 100 organizations have joined the Earth Charter youth network from Europe and Central Asia. In addition, there are 16 official Earth Charter Youth and Student Groups (ECYG) in 16 European and Central Asian countries.

ECYGs are action-oriented societies, networks, or organizations that bring alive the vision of the Earth Charter in the local and/or national communities. The youth study the declaration, get inspired by it and then organize small action projects on sustainability.

Youth in Europe promote the Earth Charter by

 • organizing events where they present the declaration
 • translating the document
 • informing other organizations on it
 • training people on sustainable development and ways of living.

National Earth Charter Websites in Europe and CA:

Finland | Germany | Greece | Italy | Latvia Norway | Russia |

From the related articles below, one can see some examples of the European Earth Charter youth activism.

Continue Reading

Väitöstutkimus: Kestävä kehitys globaalin ajan hyvinvointiyhteiskunnan haasteena

Arto Salosen väitöstutkimus Kestävä kehitys globaalin ajan hyvinvointiyhteiskunnan haasteena tarkastettiin Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa 12.11.2010. Kyseessä on suomenkielinen laajasti kestävän kehityksen ekologista, taloudellista ja sosiaalista konseptia määrittelevä ja testaava työ, joka muun muassa soveltaa Earth Charterin luomia kestävän kehityksen periaatteita.

Salonen kirjoittaa: “Kestävän kehityksen arvojen ja etiikan osalta Earth Charter on keskeisessä roolissa työssä, sillä sen luomat periaatteet ovat vakuuttavat ja uskottavat.”

Salosen väitöstutkimus löytyy Earth Charterin Virtuaalikirjastosta.

____________________________________________________________


Arto O. Salonen
Helsingin yliopisto,
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta,
Opettajankoulutuslaitos

Globaali talous on ollut ilmiömäinen voima halpojen tuotteiden ja palvelujen tuotannossa, mutta henkistä hyvinvointiamme kalvaa yhä lisääntyvä tietoisuus siitä, että pakkotyö, lapsityö ja epäinhimilliset työskentelyolosuhteet liittyvät yhä useammin tavanomaisiin päivittäin käyttämiimme hyödykkeisiin ja elintarvikkeisiin. Vieläkin huolestuttavampaa on, että aivan ilmeisesti sahaamme poikki sitä oksaa, jolla istumme, sillä 15 maapallon 24 tärkeimmästä elämää ylläpitävästä ekosysteemistä on vahingoittunut tai kestämättömän käytön kohteena.

Ihmisten käyttäytymisen muutos ja yhteiskuntien uudelleen muotoutuminen on väistämätön lähitulevaisuuteen kuuluva asia globaalissa ajassa, haluttiin sitä tai ei. Tässä väitöstutkimuksessa tarkastelun kohteena on kestävää kehitystä ylläpitävien elämäntapojen rakentumisen mahdollisuudet suomalaisessa kulttuurisessa kehyksessä globaalissa ajassa.

Tulosten perusteella kestävän kehityksen mukainen asennoituminen oli yleistä, mutta myönteisestä asennoitumisesta ei aina seurannut kestävän kehityksen mukaista käyttäytymistä. Järjestöaktiivisuus oli yhteydessä ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden vaalimiseen kokonaisuutena. Kestävän kehityksen kokonaisvaltaisessa edistämisessä merkityksellisintä oli yhteisöllisyyden vaaliminen. Kestävän kehityksen mukaisen arkisen käyttäytymisen esteistä merkittävimmät olivat tiedon puute, korkeat kustannukset ja kiire.

Kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseen yhteiskuntaan siirtymistä nopeuttaisivat sellaiset ohjauskeinot, joiden avulla kestävän kehityksen mukaiset arkiset valinnat olisivat kansalaisille kustannuksiltaan edullisin vaihtoehto. Ohjauskeinojen käyttöä puolustaa myös se, että myönteisestä asennoitumisesta ei aina seuraa asenteen mukaista käyttäytymistä.

Kestävä kehitys toteutuu vastuuta kantamalla. Planetaariseen vastuuseen kasvettaessa oikeudenmukaisuusyhteisö laajentuu omasta lähipiiristä kattamaan kaikki ne ihmiset, joiden elämään oma elämämme suoraan tai välillisesti liittyy. Planetaarinen vastuu ei rajoitu ainoastaan ihmisiin vaan se kattaa myös ei-inhimillisen todellisuuden. Ei inhimillinen todellisuus sisältää eläimet, kasvit, ilmakehän ja maaperän sekä näiden muodostamat ekosysteemit, joista inhimillinenkin elämä on täysin riippuvaista.

Arto Salosen väitöstutkimus Kestävä kehitys globaalin ajan hyvinvointiyhteiskunnan haasteena tarkastettiin Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa 12.11.2010.

Continue Reading

'Kestävän kehityksen peruskirja, Opettajan opas' saatavilla suomeksi

Earth Charter eli kestävän kehityksen peruskirja on julistus, johon on koottu oikeudenmukaisen, kestävän ja rauhanomaisen nyky-yhteiskunnan rakentamiseen tähtäävät eettiset perusperiaatteet.

Kestävää kehitystä luokkahuoneisiin; Kestävän kehityksen peruskirja – Opettajan opas on käännetty jälleen uudelle kielelle – suomeksi! Opas löytyy täältä .

Opas tarjoaa ohjeita koulutukseen, joka tähtää kestävään elämäntapaan siirtymiseen. Toivomme, että suomalaiset opettajat tulevat käyttämään tätä Opasta materiaalina opetuksessaan.

Kestävää kehitystä luokkahuoneisiin
Opas on kirjoitettu opettajille, jotka ovat kiinnostuneita käsittelemään luokkahuoneissaan aihealueita kestävän, tasa-arvoisen ja rauhanomaisen maailman puolesta. Opas pyrkii toimimaan opetusvälineenä, joka auttaa oppilaita ymmärtämään paremmin ympäröivää maailmaa ja ottamaan vastuun omasta roolistaan maapallon tulevaisuudessa.

Opas keskittyy aiheisiin, kuten:

 • Mitkä ovan ne arvot, näkökulmat ja taidot, jotka oppilaiden olisi tärkeä omata?
 • Kuinka sisällyttää kestävän elämän arvot opetukseen?

Opettajan opas osoittaa koulutuksen tärkeän roolin arvojen muokkaajana ja alleviivaa opettajien avainasemaa tässä prosessissa.
Tämä Opettajan opas pyrkii antamaan Earth Charter-kansalaisliikkeen panoksen YK:n Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen vuosikymmen toteuttamiseksi (The United Nations Decade of Education for Sustainable Development), jotta globaali yhteisö olisi tasa-arvoisempi, oikeudenmukaisempi ja kestävämpi. Opas on käännetty tähän mennessä yhdelletoista eri kielelle. 

Käännetty vapaaehtoisvoimin
Joukko suomalaisia vapaaehtoisia työskenteli ansiokkaasti opaskirjan käännöstyön parissa. Earth Charter International Sihteeristö haluaakin lämpimästi kiittää Elina Aintilaa, Elina Karppista, Jenny Perttolaa, Katariina Kansannivaa, Mira Nuikkaa, Olli Toivosta sekä Ulla Roihaa pitkäjänteisestä työskentelystä Opaskirjan kääntämisen parissa. Opettajien Opaskirjan viimestelystä vastasi sihteeristössä Riikka Immonen.

Earth Charter Internationalin sihteeristö toivoo, että opettajat kokisivat Oppaan hyödyllisenä opetustyössään ja ottaa mielellään vastaan kommentteja ja kokemuksia sen käytöstä.

Lisää tietoa Kestävän kehityksen peruskirjan käytöstä opetuksessa (englanniksi)
Educational Experiences with the Earth Charter

Lukuisia muita koulutusmateriaaleja englanniksi löytyy Earth Charterin Virtuaalikirjastosta.

Continue Reading

Personal experience of an Earth Charter volunteer


Is your head full of ideas?
Write them down, communicate them to your network and make them real.


It starts with one.


The above sentence gives a short description of how I got involved with the Earth Charter and how I am proceeding in promoting sustainability and the principles of the Earth Charter. A short description of how everything started with me can be found online in the website of the Earth Charter International.

When I started working with the Earth Charter, there was no Earth Charter related activity in the country. I feel very grateful for having friends who are supporting my visions and beliefs. Now we have just started collaboration with the UNESCO Chairman and the University of Crete but still we are in the beginning.

With my friends we have translated the Earth Charter into Greek and we started with building a website. We all agreed that once there is website illustrating what the Earth Charter is, it is much easier to promote it to our networks. Elena, Irene, Steve, Teo, Apostolos are some of the contributors of our team.

For the website is necessary to buy a domain and name it, which isn’t very expensive at all. Of course there is a need for web-hosting and somebody to know how to start with the website. But I am convinced that somebody from your networks is willing to help you in that – like it has happened in my case.

In our website we are using WordPress as a platform since none of us is a real programmer. However, at this part I would like to thank Angelos and Nikos for their priceless contribution in building the website.

As it can be seen, it works as an interactive platform for all the members since they are able to post comments and other info at the website. It is a tool for communication and collaboration which I personally fully support!

Currently, we are working on promoting the Earth Charter in Universities, NGO’s and companies asking them to support our Youth Group to grow. Additionally, we are willing to be registered as an official NGO so we can participate actively in our community.

Some might think that this is impossible to succeed but I totally believe in it because there are so many other individuals waiting to be inspired and inspire others. For that reason again I suggest collaboration and communication. There are so many opportunities for our Youth Group to develop and get stronger in Greece. The most important is networking and to be connected. I feel so thankful to all people here in the secretariat for encouraging and supporting me with information, contacts and anything they can.

For Finland, where I study, I have the same ideas and plans as well. Promoting the Earth Charter in my university and give my friends the opportunity to know what is the content of the Earth Charter. In Finland it is even easier to succeed due to the active participation of students to come as interns at the Earth Charter International secretariat.

Sometimes, volunteering alone gets hard and discouraging but when I think that I have so many friends all over the world who are sharing the same visions with me, I just keep on trying to make it real! I feel so grateful for participating in the online courses that the Earth Charter is offering. In August, I was attending the Youth Leadership Sustainability and Ethics course and I have to admit it gave me new visions for the future. With the group of the course we are still working on preparing project proposals for our communities. Everything started when we had to discuss about our contribution and what we would like to do for our communities as youth leaders. Everybody explained their vision and then we decided that we will work for real with these proposals!

Most of the participants have joined this effort and we have already set an agenda for our meetings and our goals for the future. We are hoping as a youth group to organize an online Earth Charter Youth Global Conference in the future! In this conference, we will launch the proposals that are ready for materialization. Every member of the group is very motivated and committed and that makes me feel so lucky for collaborating with active young people from all over the world.

All young people that have visions like us, but who do not know how to start or they want to contribute in this effort,  are more than welcome to join our team. Feel free to contact me.
This is our interactive platform.

In addition to this, I am assisting and participating at the e-GLO 3 course where I met so many other people thirsty to learn and to contribute in transforming this world. Their ideas and motivation is a real source of energy for everybody! It feels that is a new era for the youth; to stand up and be active while working together with the older generations. They are wise but we are full of dreams, new ideas and energy, thus we have to collaborate.

“The young do not know enough to be prudent, and therefore they attempt the impossible, and achieve it, generation after generation.”
Pearl S. Buck

I hope young people all over the world will get inspired and join our efforts. This world belongs to all, so take the chance and be a part of it. Let us be the change!

All best,
Demi

Demi is studying in Finland and interning for the Earth Charter International secretariat for 6 months, Sep 2010 – Feb 2011.

Continue Reading

Earth Charter mukana Rauhan Taide tapahtumassa San Josessa Costa Ricassa

The Peace Corps-organisaation vapaaehtoiset järjestivät huhtikuun 30. päivänä San Josen Kulttuurikeskus PANI:ssa (Patronato Nacional de la Infancia) tapahtuman nimeltä Rauhan Taide (Arte por la Paz). Earth Charter oli kutsuttu mukaan paikalle pitamään työpajaa Costa Rican syrjäseuduilta kotoisin oleville lapsille ja nuorille.

The Peace Corps sai alkunsa vuonna 1960 senaattori John F. Kennedyn haastettua Michiganin yliopistossa opiskelevia nuoria lähtemään töihin kehittyviin maihin, tarkoituksena rauhan edistäminen. Tästä ajatuksesta lähti liikkeelle hallituksen ylläpitämä organisaatio, jonka tehtävänä on maailmanrauhan ja kansojen välisen ystävyyden edesauttaminen. Lähes 200 000 Peace Corps-vapaaehtoista on palvellut  139:ssa kohdemaassa, työskennellen erilaisten tehtävien parissa, aina AIDS-valistuksesta ATK töihin ja luonnonsuojeluun.

Rauhan taide-tapahtuma koostui erilaisista taide-esityksistä ja se oli suunnattu noin 50 San Josen ulkopuolisilta syrjaseuduilta kotoisin oleville koululaiselle. Earth Charter-työpajassa lapset ja heidän vanhempansa oppivat muun muassa Earth Charter-kansalaisliikkeen pääperiaatteet.  Vuorovaikutusleikkien avulla myos pohdittiin, mitä ovat nykypäivän maailmanlaajuiset haasteet ja miten ne kaikki ovat lopulta kytköksissä toisiinsa. Työpajassa käytiin lisäksi läpi keinoja, miten jokainen voi omalta osaltaan pienin teoin vaikuttaa kestävän kehityksen toteutumiseen.

Earth Charter Internationalin sihteeristö haluaa lampimasti kiittää Peace Corps-vapaaehtoisia, lapsia ja heidän vanhempiaan mukavasta ja opettavaisesta tapahtumasta!

Continue Reading

Green Living Movement Suomi es nuestro primer afiliado oficial en Finlandia


¡Green Living Movement Suomi es oficialmente el primer afiliado de la Carta de la Tierra en Finlandia! Esperamos que siguiendo su ejemplo, otras organizaciones finlandesas también se inspiren en la Carta y decidan unirse a nuestra red para promover un futuro más sostenible.

Green Living Movement Suomi ayuda a realizar proyectos sobre el desarrollo sostenible en Zambia, y diseminar información sobre las operaciones realizadas en Zambia y Finlandia. La organización madre, Green Living Movement Zambia, trata de promover el desarrollo sostenible y las capacidades de supervivencia de comunidades locales en áreas rurales.

Los afiliados de la Iniciativa de la Carta de la Tierra son organizaciones que comparten la visión de la CTI. Asimismo están comprometidos a promocionar la CTI, y ayudar a implementar sus estrategias en sus países. Los afiliados hacen un contracto formal con la Carta de la Tierra para ser como una fuente activa de la información de la CTI en su país. La Secretaria coordina las actividades de los afiliados y además les ofrece apoyo y materiales.

Continue Reading

Green Living Movement Suomi ensimmäiseksi viralliseksi suomalaiseksi yhteistyökumppaniksi

Suomalainen Green Living Movement Suomi solmi
hiljattain merkittävän yhteistyösopimuksen Earth Charter -kansalaisliikkeen kanssa kestävän kehityksen periaatteiden edesauttamiseksi ja toteuttamiseksi. Green Living Movement Suomi on Earth Charterin ensimmäinen virallinen suomalainen yhteistyökumppani. Solmittu yhteistyösopimus toivon mukaan inspiroi myös muita suomalaisia järjestöjä liittymään mukaan Earth Charterin toimintaan!

Green Living Movement Suomen tarkoituksena on tukea lähinnä sambialaisia kehitysyhteistyöprojekteja, tiedottaa GLM:n toiminnasta, sekä toimia linkkinä Suomen ja Sambian toimintojen välillä. Yhdistyksen sambialainen emojärjestö Green Living Movement tukee ruohonjuuritasolla paikallisyhteisöjen toimeentuloa ja köyhyyden vähentämistä.

Earth Charter -kansalaisliikkeen virallisiksi yhteistyökumppaneiksi voidaan hyväksyä organisaatioita, jotka yhtyvät peruskirjan näkemyksiin, sitoutuvat edistämään sen tavoitteita ja avustamaan Earth Charter Internationalin strategioiden käytännön toteutuksessa. Yhteistyökumppanuussopimus sitouttaa yhdistyksiä tiedottamaan maassaan aktiivisesti peruskirjaa koskevasta tiedosta ja toiminnasta. Earth Charter Internationalin sihteeristö koordinoi yhteistyökumppanien toimintaa, avustaa niitä ja toimittaa niille lähdemateriaalia.

Earth Charter -kansalaisliikkeen suomenkieliset verkkosivut
Suomi Earth Charter -kansalaisliikkeen kansainvälisillä verkkosivuilla

Continue Reading

New ECI Affiliate in Finland

Lue artikkeli suomeksi

 
A Finnish organization Green Living Movement Suomi has become the very first official Earth Charter affiliate in Finland. This cooperation will significantly help to promote the principles of the sustainable development and the Earth Charter in Finland! We hope that by following Green Living Movement Suomi’s example, other Finnish organizations will get inspired to join our network, too!

Green Living Movement Suomi supports the local development projects in Zambia, disseminates information about GLM‘s operation and acts as a link between the grassroots levels in Finland and Zambia. The mother organization, Green Living Movement Zambia, aims to promote sustainable development and livelihood capacities of local communities in rural areas.

Earth Charter Initiative’s affiliates are organizations that share the Earth Charter vision and are committed to promoting the Earth Charter and helping implement ECI strategies in their countries. Affiliates enter into a formal agreement with Earth Charter International to be an active source of Earth Charter information and activity in their country. The ECI Secretariat coordinates activities with Affiliates and provides them with guidance and resource materials.

Continue Reading

Appreciation to new ECI secretariat intern, Riikka!


Riikka Immonen is interning full-time with the Earth Charter International secretariat and we are very thankful to have her working with us. Riikka is doing her master’s degree in sociology at the University of Lapland, in Finland, and this 5-month-long internship is a part of her studies. 

Riikka has previously studied Hispanic Studies at the University of Aberdeen in Scotland; she has also lived in Mexico, where she participated in different environmental and educational voluntary work projects. Riikka is interested in subjects related to social change and development, environmental and educational issues. She wrote her Master’s thesis about the social change of a small Mexican village, after foreign investors started major developments in the area. Riikka has also submitted an academic research about immigration from Mexico. She is also passionate about Latin America and Spanish language.

During her internship she is mainly working with the Earth Charter Secretariat’s Youth -focus area. The main tasks are:

 • Strategic outreach to Latin American countries to attract more youth to join the Earth Charter youth network 
 • Prepare the ground for Spanish e-GLO 
 • Translate the most essential youth resources into Spanish
 • Create new materials to support the youth activism within the Earth Charter Initiative 
 • Assist in e-GLO 2 evaluation 
 • Support in fundraising

Riikka’s input is highly valued and will tremendously help on outreach to Latin American youth.

Continue Reading

Earth Charter etsii vapaaehtoisia Kepan Anna Aikaa tapahtumaan!

Kehitysyhteistyön palvelukeskus, Kepa, järjestää torstaina 4.2. klo 15-18 omissa tiloissaan Töölössä Anna Aikaa tapahtuman, jossa vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet ihmiset ja vapaaehtoisia etsivät järjestöt kohtaavat.

Earth Charter haluaisi myös esittäytyä paikalla, sillä Kestavan kehityksen peruskirjan kansalaisliikkeen toimintaa ollaan aloittelemassa myös Suomessa. Mikäli sinulta loytyy aikaa ja kiinnostusta tuona torstaina, ota yhteys Earth Charter Internationalin sihteeristöön Jaana Laitiseen, youthcoordinator@earthcharter.org, ja voimme sopia käytannön järjestelyistä! 

Lisatietoja tilaisuudesta loytyy täältä.

Continue Reading