17.11.2011

Earth Charter tutuksi Kehitysyhteistyön Nuorisoverkostolle

Kehitysyhteistyön nuorisoverkosto kokoontui 16.8.2011 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepassa. Kehitysyhteistyön nuorisoverkosto kokoaa yhteen nuorten parissa työskentelevät kehitysyhteistyön toimijat.  

Nuorisoverkoston viidennessä tapaamisessa kuultiin Earth Charter Youth Networkin toiminnasta! Jaana Hirsikangas esitteli Kestävän kehityksen peruskirjan (engl. Earth Charter) paikalla olleille n. 40 eri nuorisojärjestöjen edustajalle. Esityksen nimi oli ’Earth Charter Youth Network – Nuorten rooli kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa’ .

Esitys otettiin erittäin hyvin vastaan ja se herätti paljon kiinnostusta ja kysymyksiä. Myös yhteistyömahdollisuuksia alettiin rakennella heti tapaamisen päätteeksi!

Myöhemmin Earth Charter –PowerPoint esitys ja tapaamisen muistio esityskoosteineen lähetettiin yli 70 eri nuorisojärjestöön ympäri Suomen.

Illan muut esitykset olivat:

  • ’Nuorille suunnattujen seksuaaliterveyspalvelujen ja seksuaalikasvatuksen rooli kehityksessä’.
    Kansainvälisen kehityksen yksikön päällikkö Hellevi Hatunen, Väestöliitto
  • ’Nuorten ammatillinen koulutus jälleenrakennustyössä’.
    Ulkomaantoiminnan suunnittelija Outi Perähuhta, Pakolaisapu
  • ’Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välinen yhteistyö Grapho Learning Initiative – hankkeessa’.
    Projektipäällikkö Helena Lehtimäki, Jyväskylän yliopisto