24.3.2010

Green Living Movement Suomi ensimmäiseksi viralliseksi suomalaiseksi yhteistyökumppaniksi

Suomalainen Green Living Movement Suomi solmi
hiljattain merkittävän yhteistyösopimuksen Earth Charter -kansalaisliikkeen kanssa kestävän kehityksen periaatteiden edesauttamiseksi ja toteuttamiseksi. Green Living Movement Suomi on Earth Charterin ensimmäinen virallinen suomalainen yhteistyökumppani. Solmittu yhteistyösopimus toivon mukaan inspiroi myös muita suomalaisia järjestöjä liittymään mukaan Earth Charterin toimintaan!

Green Living Movement Suomen tarkoituksena on tukea lähinnä sambialaisia kehitysyhteistyöprojekteja, tiedottaa GLM:n toiminnasta, sekä toimia linkkinä Suomen ja Sambian toimintojen välillä. Yhdistyksen sambialainen emojärjestö Green Living Movement tukee ruohonjuuritasolla paikallisyhteisöjen toimeentuloa ja köyhyyden vähentämistä.

Earth Charter -kansalaisliikkeen virallisiksi yhteistyökumppaneiksi voidaan hyväksyä organisaatioita, jotka yhtyvät peruskirjan näkemyksiin, sitoutuvat edistämään sen tavoitteita ja avustamaan Earth Charter Internationalin strategioiden käytännön toteutuksessa. Yhteistyökumppanuussopimus sitouttaa yhdistyksiä tiedottamaan maassaan aktiivisesti peruskirjaa koskevasta tiedosta ja toiminnasta. Earth Charter Internationalin sihteeristö koordinoi yhteistyökumppanien toimintaa, avustaa niitä ja toimittaa niille lähdemateriaalia.

Earth Charter -kansalaisliikkeen suomenkieliset verkkosivut
Suomi Earth Charter -kansalaisliikkeen kansainvälisillä verkkosivuilla