22.11.2010

'Kestävän kehityksen peruskirja, Opettajan opas' saatavilla suomeksi

Earth Charter eli kestävän kehityksen peruskirja on julistus, johon on koottu oikeudenmukaisen, kestävän ja rauhanomaisen nyky-yhteiskunnan rakentamiseen tähtäävät eettiset perusperiaatteet.

Kestävää kehitystä luokkahuoneisiin; Kestävän kehityksen peruskirja – Opettajan opas on käännetty jälleen uudelle kielelle – suomeksi! Opas löytyy täältä .

Opas tarjoaa ohjeita koulutukseen, joka tähtää kestävään elämäntapaan siirtymiseen. Toivomme, että suomalaiset opettajat tulevat käyttämään tätä Opasta materiaalina opetuksessaan.

Kestävää kehitystä luokkahuoneisiin
Opas on kirjoitettu opettajille, jotka ovat kiinnostuneita käsittelemään luokkahuoneissaan aihealueita kestävän, tasa-arvoisen ja rauhanomaisen maailman puolesta. Opas pyrkii toimimaan opetusvälineenä, joka auttaa oppilaita ymmärtämään paremmin ympäröivää maailmaa ja ottamaan vastuun omasta roolistaan maapallon tulevaisuudessa.

Opas keskittyy aiheisiin, kuten:

  • Mitkä ovan ne arvot, näkökulmat ja taidot, jotka oppilaiden olisi tärkeä omata?
  • Kuinka sisällyttää kestävän elämän arvot opetukseen?

Opettajan opas osoittaa koulutuksen tärkeän roolin arvojen muokkaajana ja alleviivaa opettajien avainasemaa tässä prosessissa.
Tämä Opettajan opas pyrkii antamaan Earth Charter-kansalaisliikkeen panoksen YK:n Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen vuosikymmen toteuttamiseksi (The United Nations Decade of Education for Sustainable Development), jotta globaali yhteisö olisi tasa-arvoisempi, oikeudenmukaisempi ja kestävämpi. Opas on käännetty tähän mennessä yhdelletoista eri kielelle. 

Käännetty vapaaehtoisvoimin
Joukko suomalaisia vapaaehtoisia työskenteli ansiokkaasti opaskirjan käännöstyön parissa. Earth Charter International Sihteeristö haluaakin lämpimästi kiittää Elina Aintilaa, Elina Karppista, Jenny Perttolaa, Katariina Kansannivaa, Mira Nuikkaa, Olli Toivosta sekä Ulla Roihaa pitkäjänteisestä työskentelystä Opaskirjan kääntämisen parissa. Opettajien Opaskirjan viimestelystä vastasi sihteeristössä Riikka Immonen.

Earth Charter Internationalin sihteeristö toivoo, että opettajat kokisivat Oppaan hyödyllisenä opetustyössään ja ottaa mielellään vastaan kommentteja ja kokemuksia sen käytöstä.

Lisää tietoa Kestävän kehityksen peruskirjan käytöstä opetuksessa (englanniksi)
Educational Experiences with the Earth Charter

Lukuisia muita koulutusmateriaaleja englanniksi löytyy Earth Charterin Virtuaalikirjastosta.